Dette var en gammel indiansk bebyggelse der tilhørte Quilmes indianerne, som udgjorde en del af Calchaquies kulturen i Santa María dalen.

Komplekset ligger på østsiden af Sierra del Quilmes, hvor hovedbosættelsen fandtes omkring et naturligt amfiteater. Den centrale del af byen var beskyttet af et fort på begge sider, og et kig fra luften vil afsløre de usædvanligt tykke husvægge på 2-3 meter, hvilket understreger deres betydning som værn mod fjender. Husenes tage var båret af stammer fra kaktus med flettede grene tilsmurt i mudder. Det menes, at byen i sine velmagtsdage gav husrum til op mod 5000 indbyggere.