Byen er med dens centrale beliggenhed ved kysten hovedhavnen for hele det nordlige Chiles kobbereksport. Byen centrum findes omkring havnen og det gamle klokketårn på byens centrale torv. Byen er måske lidt uinteressant, men samtidig er den et godt udgangspunkt for udflugter til mange af egnens særprægede naturoplevelser.