Den vestlige del af Colombia består af de to regioner Choco og Antioquia, der i geografi, klima og kultur adskiller sig meget fra hinanden.

Chocó er et tyndt befolket område dækket af regnskov med mange floder, men få veje og egentlige byer. Choco grænser op til Stillehavskysten og kan på mange måder sammenlignes med Amazonas. Der er dog tydelig forskel i flora og fauna, idet området er utrolig vådt og fugtigt. Visse steder falder der op til 10 meter regn om året, men adskillige dyr og planter har tilpasset sig disse ekstreme fugtige forhold. Befolkningen består hovedsagligt af efterkommere af afrikanske slaver, men der findes også få isolerede indianerstammer.